5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

.

صفحات جانبی

تبلیغات

راهبردهای عملی جهت تقویت مهارت های ادراکی کودک: 


                                      

 

1- تمرینات حافظه دیداری:                                                              

* ابتدا دوتصویر را انتخاب می كنیم و یك به یك به دانش آموز می دهیم. سپس تصویر ها را مخفی كرده و از او می خواهیم كه آنها را نام ببرد. می توانیم ابتدا از تصاویری استفاده كنیم كه از یک نوع و طبقه باشد مثلاً میوه یا حیوان و ... این تمرین را ابتدا از 2 تصویر شروع می كنیم و به تدریج بر تعداد تصاویر اضافه می كنیم یعنی به جای دو تصویر، سه تصویر را به وی نشان می دهیم. اگر کودک قادر به یاد آوری آنها بود، چهار تصویر را نشان می دهیم. سپس به همین ترتیب ادامه می دهیم تا وقتی كه حافظه ی دیداری كودك به حد طبیعی یا بالاتر از آن برسد.(بازی ببین و بگو).

 

برای مشكلتركردن تمرین درصورت موفقیت كودك می توانیم تصاویرگوناگونی كه ازیك نوع یا طبقه نباشد استفاده كنیم.حتی میتوان ا اعدادحروف كلمات هم استفاده نمود. مثلاً تصاویری از: خروس، سیب ، عدد 4 ،حرف ب

بازهم برای مشكل تر كردن تمرین می توان بعد از ارائه تصاویر از كودك بخواهیم چند ثانیه مكث كند. حدود 3 یا 5 یا 10 ثانیه و سپس تصاویر را نام ببرد.

 

* تمرین فوق را انجام دهید اما این بار كودك می بایست ترتیب تصاویر را هم رعایت كند. در این صورت توانایی توالی او نیز تقویت خواهد شد.

 

* یك تصویر نسبتاً مركب را به دانش آموز نشان می دهیم و از وی می خواهیم تا كل و اجزای آن را به خاطر بسپارد. سپس تصویر را مخفی كرده اجزاء تصویر را از وی سوال می كنیم. معمولاً در دفعات اول جزئیات اندكی از تصویر را بیاد می آورد سپس همان تصویر مجدداً به او نشان داده می شود. با اندكی دقت در می یابیم كه این بار نوع و كیفیت نگاه كردن كودك با دفعه ی قبل تفاوت  دارد زیرا اجزای بیشتری را به خاطر می آورد. این تفاوت در واقع همان فرآیند درمان است. بعد از چند روز و روزانه چند دقیقه تمرین، مجدداً تصویر را به وی نشان می دهیم و اجزای آن را از او می پرسیم. جالب است كه با كمال اطمینان می توانیم اعتماد به نفس بسیار زیاد دانش آموز و همچنین تفاوتی چشمگیر را در میزان تقویت حافظه ی دیداری او مشاهده كنیم.

 

* از دانش آموز می خواهیم، چند دقیقه بیرون از کلاس باشد. در غیاب او محل نشستن یکی دو نفر از همکلاسی هایش را عوض می کنیم. سپس کودک را به کلاس فرا می خوانیم واز وی می خواهیم تا تغییرات انجام شده در کلاس را پیدا و گزارش کند.

 

* مجموعه ی محدودی از اشیا و یا تصاویر را به ترتیب خاص در برابر دید كودك می چینیم واز کودک می خواهیم نام و ترتیب قرار گرفتن آنها را به خاطر بسپارد. سپس چشمان او را می بندیم و آنگاه جای چند وسیله را با هم عوض می كنیم و بعد از وی می خواهیم اشیا یا تصاویر را به ترتیب قبلی بچیند.

 

* چند کارت مقوایی به ابعاد 10 *7 سانتی متر تهیه کرده و بر روی هرکدام یک واژه می نویسیم . کارتها را به دانش آموز می دهیم تا واژه هارا به خاطر بسپارد. سپس کارتها را از او گرفته و دور از دید وی، یکی دو کارت را برمی داریم و بقیه را به دانش آموز می دهیم. سپس از او می خواهیم تا کارت مربوط به واژه ای را که برداشته ایم معلوم کند. و روزانه به مدت 15 دقیقه تمرین حافظه انجام داد.

 

* از انواع اسباب بازی های آموزشی مربوط به حافظه، مثل دومینو استفاده می کنیم و با استفاده از آن مسابقه ای بین دانش آموزان ترتیب می دهیم.

 

2- تمرینات حافظه شنیداری:

 

* سه كلمه برای كودك بیان كنید و از وی بخواهید پس از اینکه هر سه کلمه را گفتید، آنها را بازگو كند. سپس چهار كلمه و ... به همین ترتیب پیش بروید تا مطابق رشد سنی و طبیعی خویش از حافظه شنوایی برخوردار شود. این تمرین را می توانید از آسان به مشكل اجرا كنید. یعنی ابتدا از كلمات متداعی استفاده كنید كه در به یاد آوردن بهتر كلمات به كودك كمك می كنند. مثلاً(كیف، كتاب، دفتر، مداد). سپس از كلمات متنوع استفاده شود . برای مشكل تر شدن تمرین می توانید بعد از ارائه كلمات شنیداری از مكث 3 ، 5 ، یا 10 ثانیه نیز استفاده كنید تا زمان ماندگاری كلمات در حافظه ی كودك افزایش یابد.

 

*یک جمله برای کودک بگویید و از او بخواهید آن را تکرار کند . سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کند و به همین ترتیب پیش بروید تا توانایی وی به حد هنجار و طبیعی برسد.

 

*تمرینات 1و2 را انجام دهید، اما این بار دانش آموز باید ترتیب گفتن را هم حتماً رعایت كند. در این صورت توانایی توالی شنوایی او نیز تقویت خواهد شد.

 

*چند دانش آموز را در كنار هم بنشانید. و ازآن بخواهید این بازی را به ترتیب انجام دهند.  نفر اول یك كلمه بگوید. نفر دوم همان كلمه را تكرار كند و كلمه ی دیگری كه مناسب است به آن اضافه كند نفر سوم دو کلمه ی قبلی را بگوید و كلمه ی دیگری را که مناسب است به آن اضافه كند به عنوان مثال:

نفر اول: من

نفر دوم: من در

نفرسوم: من در حیاط

نفر چهارم: من در حیاط مدرسه

نفر پنجم: من در حیاط مدرسه بازی

نفر اول: من در حیاط مدرسه بازی می كنم و

نفر دوم: .....

*مانندتمرین 4 اما این بار به جای استفاده از كلمه، دانش آموزان از یك جمله استفاده كنند.مثلاً:

نفر اول: من در حیاط مدرسه بازی می كردم

نفر دوم: من در حیاط مدرسه بازی می كردم و یعد به كلاس رفتم

نفر سوم: من در حیاط مدرسه بازی می كردم و بعد به كلاس رفتم و دیكته نوشتم.

نفرچهارم: من در حیاط مدرسه بازی می كردم و بعد به كلاس رفتم و دیكته نوشتم و نمره ی خوبی گرفتم.

نفر پنجم: ...

 

*به كودك چند دستور بدهید و از وی بخواهید آن دستورات را به ترتیب اجرا كند. این تمرین علاوه بر حافظه ی شنوایی، توانایی‹‹حركتی- شنوایی›› و نیز‹‹توالی شنوایی›› را هم تقویت می كند.

 

* از كودك خواسته می شود كه اعداد را بطور معكوس بشمارد از 20 تا 1 ویا از 100 تا 10 ده تا ده تا.

توجه: نهایتاً برای تقویت حافظه ی طولانی مدت( دیداری و شنیداری) می توانید از كودك بخواهید خاطراتی از گذشته ی خود تعریف كند. مثلاً از تعطیلات نوروز سال قبل خود بگوید و یا بنویسد. ویا ماجرای فیلمی را كه هفته گذشته دیده و یا قطعه ای را كه خوانده تعریف كند و با سؤالهای مناسب او را وادارید به جزئیات ماجرا اشاره نماید. بنابراین بازگویی تجربه ها بطور روزانه و یا هفتگی یكی از روشهای مناسبی برای تقویت حافظه ی طولانی مدت(دیداری و شنیداری) می باشد.

 

3- قرار دادن کودک ئر موقعیتهای جدید برای استفاده از راه حل های ممکن. مثلاً دادن انواع مسئلیت ها.

 

4- زمان بندی کردن فعالیت های کودک در جهت تقویت نظام ادراکی و سرعت عمل. (بازی های زمان بندی شده)

 

5- ایجاد محیط امن و کاهش اظطراب در کودک.

 

6- استفاده از تصاویر داستان سازی و حذف یکی از تصاویر و پیش بینی آن توسط کودک. مثلاً: مراحل از تخم در آمدن جوجه و ..

.

7- استفاده از انواع پازل

8- استفاده از داستان های زنجیره ای

 

9- تمریناتی در خصوص شناخت تفاوت ها و تشابهات.

 

10- افزایش محرک های محیطی مانن: رادیو، تلوزیون، میهمانی ها، بازی با دوستان، پارک، سینما، نمایشگاه ها، موزه، باغ وحش، کتاب و داستان گویی و ...

 

11- آگاه سازی و جلب توجه کودک به اتفاقات روزمره.

 

12- آشناسازی با مفاهیم اساسی مانند: روزهای هفته، ماه ها، فصول، زمان، جهت ها و .... و جمع آوری تصاویر در ارتباط با این مفاهیم.

 

13- ساخت کتاب مصور با بریدن و چسباندن تصاویر جانوران، گلها، میوه ها، ویا هر مجموعه ی دیگر.

 

14- خواندن و تکرار داستان های ساده توسط دانش آموز.

 

15- آشنایی کودک با ارزش های اجتماعی و اخلاقی در جامعه توسط والدین .

 

16- کسب مهرت های حرکتی با انجامتمرینات ورزشی و نرمشی جهت آمادگی جسمانی.

 

17- شناخت مفهوم چپ و راست.

 

18- شناخت رنگ ها.

 

19- شناخت اشکال و درک تصویری از طریق کپی کردن اشکال.

 

20 طبقه بندی چیزها بر اساس شکل، اندازه و رنگ.

 

21- توانیی ردیف بندی و تشخیص اندازه با چوب، نی، اشکال هندسی، و ...

 

22- کار با قیچی.

 

23- داشتن تعادل در راه رفتن روی تخته ی تعادل و یا راه رفتن روی جدول پیاده رو و امثال آن.

 

24- تشخیص نقص تصاویر شامل : تکمیل تصاویر با استفاده از کتاب ها و مجلات کودک که در بازار موجود می باشد.

 

25- تمرین بخش کردن .( گفتن ریتمیک اسامی و کلمات با ضرب دست وپا)

 

26- بازی های نقطه به نقطه.

 

27- کودک را به یادگیری شماره های تلفن و آدرس ها تشویق کنید.

 

28- ساختن اشکال با استفاده از چوب کبریت ، نی ، موزائیک های رنگی کوچک، هم ببیند و بسازد، و هم از حفظ بسازد.

 

29- تعقیب بینایی: حرکت اشیای گوناگون را با چشم تعقیب کند، از جهت ها و فاصله های مختلف.

 

30 – بازی با انواع ماز.

 

31- تمرین نوشتن کلمات و کشیدن اشکال ساده مثل گردی، چهارگوش، و ... در فضا با چشم باز و چشم بسته.

 

32- فعالیت های مربوط به تا کردن کاغذ.

 

بازیهای آنلاین مخصوص کودکان اینجا کلیک کنید

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات