5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

.

صفحات جانبی

تبلیغات


مجموعه نمایش و بازیهای دبستانی

مهارتی: توانایی اجرای نقش
دانشی: آشنایی با داستانهای زیبای ملی
نگرشی: ایجاد علاقه و محبت نسبت به حیوانات
در این گونه آموزش با قرار دادن وسایلی مانند: پاكت و مداد شمعی، بچه ‎ها شكلهایی از قبیل خروس، جوجه، سگ، گربه، مادر بزرگ،كلاغ،كبوتر و مرغ را بر روی پاكت می‎كشند و با آنها قصه زیبایی خانه مادر بزرگ را بازی می‎كنند و قصه از این قرار است:
مادربزرگی در منزل خودش تنها زندگی می‎كرد، خیلی مهربون بود. یك روز كه تنها نشسته بود و باران سختی می‎بارید یك صدایی شنید: (در این حال بچه ‎ها با زدن خودكار بر روی میز صدای در زدن را در می‎آوردند.) تق ‎تق ‎تق. خاله پیر زن قصه ما نگاهی به در كرد و گفت: (در این حال دانش ‎آموزی كه نقش مادربزرگ را بازی می‎كند با عصا و صدای لرزان می‎گوید:) كیه‎ كیه در می‎زند؟ از پشت در صدای گربه ‎ای آمد: (در این حال همه بچه ‎ها با هم دست می‎زنند و این شعر را می‎خوانند:) صدا، صدای آشناست، ‌بگو كه این صدای كیست، ‌به من بگو صدای آشنای كیست؟ (در این حال دانش‎آموز ی كه نقش مادر بزرگ را بازی می‎كند، نزدیك در خانه می‎رود و می‎گوید:) كیه كیه در می‎زند؟ (دانش‎آموزی كه صدای گربه را در می‎آورد و پاكتی كه شكل گربه بر روی آن كشیده شده را در دست دارد وارد می‎شود و می‎گوید:) میو، میو،‌ خاله پیرزن من می‎توانم امشب اینجا بمانم؟ دانش‎آموزی كه نقش پیرزن را بازی می‎كند می‎گوید: اگر دلت می‎خواهد می‎توانی اینجا بمانی و با من زندگی كنی و با هم به داخل خانه رفتند. بیرون خانه خاله پیرزن باران همچنان مشغول باریدن بود. (در این حال بچه ‎ها با زدن انگشتان خود روی میز صدای باران را در می‎آورند.) خاله پیرزن كه با گربه‎ داخل خانه نشسته بود دید دوباره صدا می‎آید. (دوباره بچه ‎ها با زدن خودكار روی میز صدای در را در می‎آوردند.) تق ‎تق ‎تق. خاله پیرزن گفت كیه ‎كیه در می‎زند در این حال صدای قو قو لی‎ قو قو از پشت در به گوش رسید. (در این حال دوباره بچه ‎ها با هم دست می‎زنند و این شعر را می‎خوانند:) صدا، صدای آشناست بگو كه این صدای كیست؟ به من بگو صدای آشنای كیست؟ (دانش‎آموزی كه صدای خروس را در می‎آورد و پاكتی كه شكل خروس بر روی آن كشیده شده را در دست دارد وارد می‎شود و می‎گوید:) قو قو لی‎ قو قو،‌ قو قو لی ‎قو، (در این حال بچه ‎ها با دست زدن این شعر را می‎خوانند:) خروس پر طلایی قو قو لی‎ قو قو می‎كند، همه رو صدا می‎كنه. میگه: آهای آهای خبردار پاشید، برید سركار. خروس داخل می‎شود و به خاله پیرزن می‎گوید: می‎شود من اینجا بمانم؟ ‌خاله پیرزن در پاسخ می‎گوید: بله اگر دلت می‎خواهد می‎توانی اینجا بمانی و با من زندگی كنی! اما همچنان از آمدن خروس چیزی نگذشته بود كه دوباره صدای تق‎تق آمد. (در این حال دوباره بچه ‎ها با زدن خودكار روی میز صدای در زدن را در آوردند.) از پشت در صدای قاقار كردن كلاغی می ‎آمد. (دوباره بچه ‎ها با دست زدن این شعر را خواندند. صدا، صدای آشناست، بگو كه این صدای كیست؟ به من بگو صدای آشنای كیست؟) مادر بزرگ نزدیك درب می‎رود و می‎پرسد كیه ‎كیه در می‎زند؟ (در همین حال دانش‎آموزی كه پاكتی در دست دارد و روی آن شكل كلاغی كشیده شده وارد می‎شود و می‎گوید:) قارقار، مادر بزرگ من می‎توانم امشب پیش شما بمانم؟ مادر بزرگ می‎گوید: بله اگر دلت می‎خواهد می‎‎توانی اینجا بمانی و با من زندگی كنی: (در همین حال بچه ‎ها دست می‎زنند و این شعر را می‎خوانند:) كلاغ می‎ گه قارقار دستاتو بشور موقع نهار. پیرزن و كلاغ با هم رفتند و داخل خانه نشستند. خانه خاله پیرزن پر از شادی بود. اما بیرون خانه باران شدیدی می‎آمد. (در این حال بچه ‎ها دستهای خود را محكم بر روی میز می‎زنند و صدای باران شدید و تند را در می‎‏آورند.) مادر بزرگ مشفول صحبت با حیوانات بود؟ دوباره صدا شنید و این روند همچنان ادامه داشت. به طوری كه حیواناتی مثل: خرگوش، كبوتر و سگ هم به جمع اضافه شدند و خاله پیرزن اجازه داد تا با او زندگی كنند. خلاصه حیوانات قصه ما نه تنها آن شب را پیش خاله پیرزن ماندند بلكه سالهای سال به خوبی و خوشی با هم زندگی كردند.
(در این موقع كه قصه تمام شد بچه ‎ها به كمك مربی كه قصه را تعریف می‎كرد همدیگر را تشویق كردند.)گردو شكستم
اهداف آموزشی:

مهارتی: رعایت نظم و ترتیب
دانشی: آشنایی با بازیهای ملی
نگرشی: ایجاد و تقویت نگرش مثبت به رعایت نظم و هماهنگی در كارها
در این آموزش به بچه‎ها بازی گردو شكستم را یاد می‎دهیم. بدین ترتیب كه بچه ها را به دو گروه تقسیم می كنیم. روی زمین دو خط بلند زیگزاگ می‎كشیم و سر هر دو طرف یك ظرف پر از گرو قرار می‎دهیم، ‌از هر گروه یك نفر را انتخاب می‎كنیم و این دو نفر در دو طرف خط قرار می‎گیرند و با شمارش 1و2و3 بچه‎های گروه اول می‎گویند: گردو و بچه های گروه دوم می‏‎گویند: شكستیم.
در این هنگام هر دو نفر از روی خطهای زیگزاگ عبور می‎كند و نباید پایشان از روی خط بیرون برود و باید تعادل خود را حفظ كنند، اگر بدین ترتیب عمل كردد و بردند از سمتی كه به آنجا رسیدند 2 عدد گردو بر می‎دارند و داخل گروه می‎شوند. بدین ترتیب دو نفر، این كار را انجام می‎دهند تا تمام بچه‎ها این بازی را انجام دهند. در آخر اگر دو گروه مساوی شدند، همه دور هم جمع می‎شوند و گردوها را با سنگ می‎شكنند و می‎خورند. 


حركت توپ بر روی آب و زمین

برای نشان دادن حركت توپ بر روی آب به وسایل مورد نظر نیاز داریم:
1ـ تشت پر از آب
2ـ چند عدد توپ پلاستكی
اكنون توپها را داخل تشت پر از آب رها می‎ كنیم و با فوت كردن به وسیله دهان، آنها را به این طرف و آن طرف حركت می‎دهیم و توضیح می‎دهیم كه چیزی كه باعث حركت توپها می‎شود، باد است. ما با فوت كردن، باد ایجاد می‎كنیم و این باد باعث حركت توپ می‎شود.
حال كه دقت می‎كنیم، می‎بینیم كه داخل خود توپ هم پر از هوا می‎باشد. وقتی توپ را بر روی زمین رها می‎كنیم، مشاهده می‎كنیم كه توپ به سمت بالا حركت می‎كند. به این ترتیب نتیجه می‎گیریم كه هوا و جریان هوا باعث ایجاد باد می‎شود، می‎تواند اجسام را به حركت در آورد.  بادبادك و باد
هدف آموزشی:

مهارتی: ایجاد هماهنگی چشم و دست در برش با قیچی
آزمایش دیگری كه به وسیله آن می‎توان جریان هوا را نشان داد، درست كردن بادبادك می‎باشد.    بادبادك را به وسیله:

1ـ كاغذ رنگی
2ـ چسب
3ـ مقوا
4ـ چوب حصیر
5ـ قیچی
درست می كنیم و با بستن نخ به بادبادك آن را در آسمان رها می‎سازیم. حال مشاهده می‎كنیم كه عامل حركت بادبادك در آسمان نیز هوا می‎باشد. و این حركت را ما خودمان ایجاد كرده‎ایم و به كمك جریان هوا توانسته‎ایم بادبادك را در آسمان حركت دهیم.
همچنین پرندگان با وجود جریان هوا می‎توانند حركت كنند و ما دیگر این حركت را ایجاد نمی‎كنیم، بلكه خود آنها انجام می‎دهند، آنهم به وسیله حركت دادن بالهایشان در آسمان می‎توانند پرواز كنند.    نمایش زیبایی
اهداف آموزشی:

دانشی: یادگیری نام ماهها و فصول سال.
نگرشی: ایجاد نگرش مثبت نسبت به مراسم ملی.
مهارتی: تقویت و توان انجام دادن كار گروهی.
الف) دانشی: یادگیری نام ماهها و فصول سال
برای آشنا ساختن دانش ‎آموزان با ماهها و فصول سال می‎توان ابتدا با درست كردن، كار دستیهایی از طبیعت، آنها را با تفاوتهایی كه در فصول سال وجود دارد، آشنا كرده و به آنها یاد می‎دهیم كه هر سال 4 فصل دارد: بهار ـ تابستان ـ پاییز ـ زمستان.
مثلاً‌: ما می‎توانیم با كشیدن طبیعتی با گل و گیاه و درخت، سرسبزی بهار را نشان دهیم و با كشیدن طبیعی با درختان پر میوه و سبز تابستان را نشان دهیم. با كشیدن خزان شدن درختان با برگهای زرد و قرمز و نارنجی پاییز را نشان دهیم و با كشیدن، طبیعتی پوشیده از برف زمستان را نشان دهیم. بعد از انجام این كار، دانش ‎آموزان را به چهار گروه سه نفری تقسیم می‎كنیم و از آنها می‎خواهیم نقاشیهایی از فصول سال برایمان بكشند. برای مثال: گروه اول: بهار، گروه دوم: تابستان، گروه سوم: پاییز، گروه چهارم: زمستان.
بعد از اتمام نقاشی بچه‎ ها، از آنها می‎خواهیم در مورد فصلهایی كه نقاشی كرده‎اند توضیحاتی از قبیل: نوع میوه فصل ـ نوع لباس و ماههای فصل، را بازگو كنند.    گروه اول ـ بهار:

گروه اول كه بهار را نقاشی كرده‎اند در مورد بهار چنین می‎گویند: در فصل بهار پرندگانی كه كوچ كرده‎اند باز می‎گردند. هوا كم كم رو به گرمی می‎رود. در فصل بهار میوه‎هایی مانند گوجه ‎سبز، هنداونه، توت ‎فرنگی، سیب، وجود دارد،‌ برف كوهها آب می‎شود و رودخانه‎ ها پر از آب می‎شود، و سه ماه در فصل بهار وجود دارد كه عبارتند از:
1ـ فروردین
2ـ اردیبهشت
3ـ خرداد.    گروه دوم ـ تابستان:

گروه دوم كه تابستان را نقاشی كرده‎اند در مورد تابستان چنین می‎گویند: در فصل تابستان آلو، گیلاس، وجود دارد. هوا خیل گرم می‎شود و انسانها به مسافرت می‎روند و ما لباسهای خنك می‎پوشیم. كشاورزان در این فصل محصول گندم و جوی خود را درو می‎كنند. تابستان سه ماه دارد:
1ـ تیر
2ـ مرداد
3ـ شهریور    گروه سوم ـ پاییز:

گروه سوم كه پاییز را نقاشی كرده‎اند، چنین می‎گویند: هوا رو به خنك شدن می‎رود،‌ برگها زرد می‎شود و می‎ریزند، میوه فصل پاییز: كیوی و انار، می‎باشد، فصل پاییز سه ماه دارد:
1ـ مهر
2ـ آبان
3ـ آذر    گروه چهارم ـ زمستان:

گروه چهارم كه زمستان را نقاشی كرده‎اند چنین می‎گویند: هوا خیلی سرد می‎شود، درختان دیگر برگی ندارند، هوا برفی می‎شود و از آسمان برف می‎بارد و با برفی كه بارید می‎توان آدم برفی درست كرد. لباسهای گرم، مخصوص این فصل می‎باشد، در فصل زمستان میوه‎های مثل نارنگی و پرتقال وجود دارد.‌ زمستان هم سه ماه دارد :
1ـ دی
2ـ بهمن
3ـ اسفند
فصل زمستان آخرین فصل سال است.    ب ـ نگرشی ـ ایجاد نگرش مثبت به مراسم ملی:

بعد از گذشتن فصلهای سال دوباره فصل بهار می‎ آید - عید ما مسلمانان می‎باشد ـ روز اول فصل بهار عید می‎باشد و سال، نو می‎شود. ما در سال نو، سفره هفت سین می‎چینیم و در سفره هفت سین: قرآن، آینه، سبزی، ماهی، سیر، سماق، سنجد، سركه، سمنو، سیب قرار می‎دهیم. در سال نو همه بزرگترها و قوم و خویشها به دیدن همدیگر می‎روند و سال نو را به هم تبریك می‎گویند.    ج ـ مهارتی - تقویت انجام دادن كارهای گروهی:

برای انجام دادن این كار و تقویت كارهای گروهی در بچه‎ها روی هر كدام اسم ماهی از فصلهای سال را قرار می‎دهیم و از آنها می‎خواهیم تا با گرفتن یك عدد بادكنك و گفتن تبریك سال نو، نام ماه خود را معرفی كنند و با خوشحالی دور سفره هفت سین چیده شده شعر عید را بخوانند، بدین صورت:
فـروردین آمـد بـه به
گل‎ می‎خندد قه‎قه‎قه
دو تخـم مــرغ رنگـی
چــه سفره قشنگی
عیـد آمـد و گل آمــد
آواز بلبل آمـــــــد
عیــد آمــد عیــد آمــد
اردیبهشت‎ و خـــرداد
سیب‎ و سماق‎ و‎ سنجد
سكه و سیر و سنجد
فصـل بهـار زیبـاست
همــراه سبـزه و گل  


 احساسات کودکان به وسیله بازی بروز پیدا ‌کرده و تنش‌ها و اضطراب‌های او تخلیه می‌شود. 

  روان‌شناسان معتقدند بازی در کودکان معادل صحبت کردن در بزرگسالان است بنابراین نمی‌توان بازی را منحصر به دوره کودکی دانست بلکه بازی در تمام عمر انسان با اشکال مختلف وجود دارد همچنان که در فرهنگ اسلام و سخنان ائمه هم بر بازی در کودکان تاکید فراوانی شده است.  

   بازی در سلامت کودک و رشد اجتماعی او نقش بسزایی دارد؛ به طوری که ثابت شده است بازی می‌تواند یک نوع تجربه رقابت برای کودک باشد و پذیرش پیروزی و شکست را به او آموزش دهد.   

  همچنین نوعی همانند‌سازی و الگوبرداری، ابراز وجود، آموزش ارتباط با دیگران، کشف محیط پیرامون خود و ارضای حس کنجکاوی کودک آموخته می‌شود.  

  یادگیری زبان، تقویت هوش و آموزش مفاهیم (یادگیری اشکال، ‌فضا و حجم) از جمله این تاثیرات است. 

    همچنین بازی سبب رشد عاطفی کودک می‌شود به عبارتی با بازی حس برتری ‌جویی کودک ارضاء می‌شود، احساسات او بروز پیدا کرده و در نهایت کودک را برون‌گراتر می‌کند و تنش‌ها و اضطراب‌های کودک از طریق بازی تخلیه و نوعی کسب لذت و افزایش اعتماد به نفس در کودک را ایجاد می‌کند.    

 بازی سبب تقویت ارتباط والدین با کودک می‌شود به شرط این که پدر و مادر در بازی مشارکت کرده و دخیل باشند و در حین بازی سعی کنند مسوولیت‌پذیری و اصول اخلاقی و تربیتی را به فرزندشان آموزش دهند.  

کودکی که با آب بازی می کند، درحال یادگیری علت و معلول گرما و سرما، جاری شدن و فرو رفتن آب در زمین است. این کودک پس از اینکه به عنوان موجودی کوچک در دنیایی بزرگ یک روز سخت را پشت سر گذاشته، با آب بازی آرامش پیدا میکند. او لغات جدید می آموزد، به خاصیت خیس بودن آب و جنس حبابها فکر می کند و شما تصور می کنید که او فقط مشغول خراب کاری است. آب یک وسیله بازی است که به طور طبیعی و دایم در خانه ها وجود دارد. بچه های کوچک آب بازی را دوست دارند و در مورد آن بسیار کنجکاو هستند. از آن جایی که می توان با آب، بازیهای متنوعی را انجام داد، علاقه مندان فراوانی در سطح جهان دارد. کودکان نوپا دوست دارند از طریق حواسشان بخصوص حس لمسه به کشف بپردازند. آنها از انجام هرگونه عملی که حواس آنها را تحریک کند لذت می برند. آب بازی یکی از این اعمال است. نحوه بازی کودکتان با آب به شما نشان می دهد که به چه چیزی علاقه مند است. این کار ممکن است به سادگی تماشای حباب هایی باشد که از لابه لای انگشتان او خارج شده و به همراه آب به سوی ظرفشویی سرازیر می شود. بچه ها دوست دارند دست هایشان را در دستشویی های کوتاه بشویند و در آنها بازی کنند. یکی از مسئولان می گوید:" ما آینه های بزرگی جلوی دستشویی و ظرفشویی ها گذاشته ایم تا بچه ها بتوانند خودشان را ببینند. اشیاء مختلف را در آب می ریزیم تا کاوش کنند. وسایلی در عین حال برای آنها توضیح می دهیم که وقتی مثلا برگها خیس می شوند چه اتفاقی می افتد؟!"

 

حتــــی بین آب بازی و کلماتـــی که کـــودک مـــی گوید ارتباط وجود دارد.

در هنگام کسب تجربه عملی با کودک نوپای خود از کلمات مناسب هم استفاده کنیم. و آب موضوع جالبی برای این موجودات کوچک است. تیلور یکی از مسئولین امور بازی کودکان می گوید : "والدین و کودکان نوپا می توانند با هم راجع به آب گفتگو کنند و ازاین طریق به کشف دنیای زبان بپردازند.راجع به ریختن آب، پخش شدن و چلپ و چولوپ آن و خاصبت بارانی شدن آن با کودک خود صحبت کنید. دایره لغات آنها را با توصیف وقایع، گسترش دهید." حتی می توانید در مورد آب برایش داستان تعریف کنید یا مطلبی بخوانید. با کودک خود وارد آب بازی شوید. در یک گوشه با حوله ننشینید و او را تماشا کنید. با او آب بازی کنید، هیاهو راه بیندازید. به او نشان دهید که از بازی با او لذت می برید. درتمام کارهایی که در خانه با آب انجام می دهید کودکتان را سهیم کنید. مثلا کودک شما می تواند برای شما شربت درست کند. می تواند فنجان های پلاستیکی را در ظرفشویی بشوید. می تواند هنگام کار کردن ماشین لباسشویی شاهد غوطه ور شدن لباسها در آب باشد.

آب بازی فقط مخصوص فصل تابستان نیست، گرچه این فصل بسیار مناسب است ولی فصل بهار هم خوب است. این فصل با خود گل وشل و گودالهای آب همراه می آورد. پوشاک مناسبی به تن کنید و همراه کودک نوپای خود از خانه بیرون بروید. حتی در فصل زمستان هم آب بازی را قطع نکنید. مقداری برف به داخل خانه بیاورید و شاهد آب شدن آن باشید. به آب شدن قندیلهای یخی و به قطره های آبی که از آنها می چکد توجه کنید. فصل زمستان امکانات زیادی برای کشف و جستجو دارد مثلا برف آبکی و برف پوک برای خلاقیت بچه ها در این فصل موجود است. کودکان می توانند قندیل های کوچکی را در دست بگیرند و بشکنند. صدایی که از شکستن آنها ایجاد می شود شگفت انگیز است. از همه اینها بهتر محکم قدم گذاشتن در چاله آبی است که به وسیله یخ نازکی پوشیده شده است.

 

نکات ایمنــــی بــــــرای آب بازی

1- یک کودک نوپا در آب بسیار کم هم ممکن است خفه شود. همیشه هنگام آب بازی کودکان کاملا مراقب آنها باشید حتی وقتی در یک وان کوچک آب بازی می کنند.

2- وان یا ظرف آب بازی را بعد از اتمام بازی همراه با کودک خالی کنید. تمیز کردن این ظروف قسمتی از مکاشفه کودک است. همراه با او خالی شدن آب را ببینید و شگفت زده شوید.

3- مراقب باشید کف حمام، دیوارها و یا علفزاری که در آن آب بازی می کنید خیلی خیس و لغزنده نشده باشند. یک جفت حوله ی بزرگ دم دست داشته باشید. اگر بیرون از خانه هستید، محل بازی را تغییر دهید تا یک جای خاص خیلی خیس نشود.

 

راههــــــــای بازی با آب

1- تکه های یخ وسیله ای بسیار سرگرم کننده هستند، آنها سرد و لغزنده اند و درست جلوی چشمان شما آب می شوند. ( حتما در کنار کودک خود باشید چون بلعیدن تکه های کوچک یخ ممکن است باعث خفگی شود.)

2- مقداری لباس عروسک جمع آوری کرده و کمی آب و صابون تهیه کنید. کودک شما می تواند به روش سنتی لباس بشوید. همین کار را می تواند با ظروف و عروسک هایش انجام دهد. حتی جوراب های کوچک خود را می تواند بشوید.

3- مقداری رنگ خوراکی یا آب میوه رقیق به آب اضافه کنید.

4- کلیه وسایل موجود در آشپزخانه را که میتوان با آن آب بازی کرد پیدا کنید. مثل: قاشق و ملاقه های پلاستیکی کوچک و بزرگ، قیف، آبکش، صافی، اسفنج و کفگیر. برای آب بازی دایم چند ظرف کهنه ی پلاستیکی در نظر بگیرید و ته آنها را یک یا چند سوراخ کنید. ظرفهایی که یک سوراخ دارند مانند رودخانه کوچکی عمل می کنند که برای مدتی طولانی جریان دارند و ظرفهایی که چند سوراخ دارند دوش را نشان می دهند.

5- یک ظرف پلاستیکی را با آب رنگی پر کرده و در فریزر بگذارید. این ظرفها می توانند به منزله آجرهایی در قلعه برفی باشند یا میتوانند در وان حمام یا استخر کم کم آب شوند.

6- از ظروف مخصوص اسپری برای آب پاشی کردن می توانید استفاده کنید. کودک می تواند برای مثال قسمتی از دیوار خانه را رنگ بزند ( با آب پاش اسپری ) یا چمن را آبیاری کند.

7- یک میهمانی با سرویس چایخوری اسباب بازی ترتیب دهید از عروسک نیز استفاده کنید. بخورید، بیاشامید و روی صندلیهای کوچک بنشینید و شاد باشید.

8- یک تنگ پلاستیکی شفاف را پر از آب کنید و به کودک نشان دهید که از پشت تنگ آب دستهایش چقدر بزرگ دیده می شوند.

9- به کودکتان کمک کنید تا یک طرف خانه یا پیاده روی جلوی خانه تان را با یک سطل آب و یک فرچه رنگ بزند. او می تواند از یک غلتک هم برای این کار استفاده کند.

10- یک ظرف بزرگ پر از آب با تعدادی اسباب بازی برای کودکتان در نظر بگیرید تا بتواند تجربیاتی با عروسک پلاستیکی شناور و ماشین کوچک غیر قابل شناور، یک تکه چوب، یک تکه اسفنج، یک تکه صابون و چند قطعه یخ شناور داشته باشد.

 

بــــردن کـــودک به استخـــــــر

یکی دیگر از راههای آب بازی باکودکتان این است که با او به استخر بروید. استخرهایی که صدا در آنها انعکاس پیدا می کند و رنگ دیوارهای آن روشن است، برای کودکان مناسب نیستند. محیط استخر باید برای کودکان شاد و مهیج باشد. کودکان وقتی می بینند شما چگونه حباب درست می کنید و این کار چقدر سرگرم کننده است لذت می برند و آنها نیز به طور اتفاقی این کار را انجام می دهند. ترکیب آموزش و بازی کار بسیار مهمی است. انتظار نداشته باشید کودکتان در استخر صرفا شنا بیاموزد. یک کودک نوپا شاید چلپ چلوپ کردن و حباب درست کردن را یاد بگیرد و در آب احساس راحتی بیشتری کند. مراقب باشید و بدانید کودک نباید مدت زیادی در آب بماند. باید عمق آبی که بازی می کند بسیار کم باشد تامحیط امنی برای بازی ایجاد شود. از کودک خود دور نشوید و همیشه نزدیک او باشید.

 

خلاصــــــه اینکــــــه:

آب بازی در عین حال که موجب سر و صدا و تحرک می شود ولی می تواند بد خلق ترین کودکان را آرام سازد. آب یک ماده ی آرام بخش است. اگر کودک شما روز غیر قابل تحملی داشته و هیچکس نتوانسته کاری برای او انجام دهد؛ گاهی اوقات یک لگن پر از آب می تواند برای آرام ساختن او مفید باشد.


:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic