5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

.

صفحات جانبی

تبلیغات

مراحل خواندن در ابتدایی

نویسنده : معلم
تاریخ : جمعه 25 آبان 1397 11:55 ق.ظ

ارکان زبان آموزی به صورت سمعی و بصری می باشد

ارکان سمعی عبارتند از : گوش دادن ـ گفتن (بی سوادان )            

ارکان بصری عبارتند از : خواندن ـ نوشتن(با سوادان )                  

خواندن:"خواندن سوّمین رکن زبان آموزی است."علاقه کودکان به شعروسرود زمینه ای مهم برا ی شروع خواندن ونوشتن دردوره پیش دبستانی است کودکان پیش دبستانی بدون احساس خستگی می توانند شعرها را حفظ وبارها به زبان بیاورند اگر شعر وسرود همراه با تصاویر وکلمات مربوط به آن ارائه شود یادگیری دیداری وشنیداری که بصورت توامأ صورت می گیرد درخواندن ونوشتن کمک مؤثری می تواند باشد.

    هدف های آموزش خواندن

   شناخت حروف و کلمه ها و درک معانی آن ها   

   گسترش خزانه ی لغات           

   پرورش قوای ذهنی چون تفکر و تخیل و...

  ایجاد توانایی های مطلوب در خواندن مانند :

 بلندی یا کوتاهی صدا ، کندی و تندی خواندن، نشان دادن حالات عاطفی نویسنده ، رعایت نشانه های دستوری، تلفظ صحیح و لذت بردن از خواندن در جمع بدون اضطراب، ایجاد علاقه به خواندن انواع کتابها و مطالب نوشتاری برای لذت بردن.   هدف خواندن در پایه های اول و دوم ابتدایی:(( یادگیری خواندن ))  و

 از پایه سوم به بعد : (( خواندن برای یادگیری ))  می باشد.

 یادگیری خواندن ( پایه های اول و دوم )  :

بیشتر کودکان ، حتی در حالی که هنوز نمی توانند بخوانند ،در باره ی هدف خواندن و قرار دادهای آن بسیار می دانند . برخی از کودکان می توانند نشانه های محیطی ، مانند علایم و نشانه ها را ((بخوانند )) . با یادگیری خواندن بسیاری از کودکان از مرحله ای می گذرند که به نظر می رسد نخست بر نشانه های دیداری متن مانند شکل واژه ها تکیه دارند . البته وقتی الفبا را یاد می گیرند ، اغلب استفاده از نشانه های نیمه آوایی را که با اسامی حروف می آید شروع می کنند . سرانجام ، کودکان (( کشف رمز )) را آغاز  می کنند تا از کل دامنه ی نشانه های واجی عرضه شده با حروف و ترکیب حروف استفاده کنند . توانایی کامل در خواندن نیاز به داشتن توانایی در چهار زمینه ی :  رمز گشایی حروف و واژه ، بازشناسی واژگان ، تطبیق نحوی و تحلیل مشخصات متن دارد . آموزش کار آمد خواندن باید بین همه ی این زمینه ها توازن برقرار سازد.  

بنابر این می توان گفت هدف آموزش خواندن در پایه های اول ودوم ابتدایی  آشنا ساختن دانش آموزان با حروف الفبا ، ترکیب صامت ها و مصوت  ، ساختن کلمات و جملات ساده و در نهایت خواندن ودرک معنی آن ها می باشد که در طول دو سال تحصیلی امر و هدفی کاملا دست یافتنی است که با  آشنایی با آن و برنامه ریزی دقیق می توان  به اهداف به آسانی دست یافت. 

 خواندن برای یادگیری ( پایه های سوم ، چهارم ، پنجم )

تکالیف خواندنی از جمله مهمترین راهبرهایی است است که معلمان برای تحققق یادگیری های جدید به کار می برند . با شروع سال سوم ، که اغلب دانش آموزان نخستین مهارت های خواندن را کسب کرده اند  تاکید خواندن از یادگیری خواندن به ((خواندن برای یادگیری )) منتقل می شود . در حوزه ی آموزش یادگیری از طریق خواندن ، دارای اهمیت بسیاری است تا جایی که موجب آفرینش انبوهی از آثار تحقیقی شده است . برای مثال ، به دانش آموزان کلاس سوم ابتدای مقاله ای کوتاه در باره ی یک موضوع داده شود تا حداقل بخشی از محتوای مقاله را فراگیرند و به خاطر بسپارند .

در بسیاری از موارد معلمان از عدم توانایی دانش آموازن پایه های چهارم و پنجم ابتدایی از خواندن و نوشتن مطالب ساده ( مانند نوشتن نام و نام خانوادگی ، متون ساده در حد کلاس  اول و  دوم ابتدایی ) گله مندند که این خود دلیل بر این ادعاست که همکاران با اهداف  آموزش خواندن در پایه های مختلف  آشنا نبوده اند و هدف های دیگری را جایگزین اهداف اصلی نموده که تحقق اهداف ساده و اولیه را غیر ممکن ساخته است.

اشکالاتِ خواندن : ( دوم ابتدایی تا پنجم ابتدایی ):

      در دوره ی ابتدایی ،  اغلبِ  دانش آموزان باید کلمات مختلف را که معنی آنها را در جمله می دانند یا قبلا" دیده اند و یا شنیده اند به آسانی بخوانند. ولی باز هم ممکن است عقب اُفتادگی هایی در برخی از  کلاس ها دیده شود .  بطور کلی انواع اشکالات خواندن بدین شرح است :

    نشناختن حروف و نشانه ها (الفبای فارسی) :شاید بعضی از دانش  آموزان تا کلاسهای میانه ی دبستان (سوّم و چهارم و بالاتر) رسیده باشند و هنوز بعضی از نشانه های حروف الفبای فارسی را در کلمات جدید نشناسند !  

این گونه دانش آموزان باید کلمات جدید را بخش کنند ، کشیده بگویند. نشانه ونماینده ی هر صدا را در کلمه پیدا کنند و همچنین از متن های ساده با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توان استعداد فردی ، استفاده کنند                         

خواندن بدون درک معنی :ممکن است بعضی از دانش آموزان در دوره ی ابتدایی (دوره ی  پیشرفت) بتوانند  ، بخوانند ولی مفهوم متن را درک نکنند . در واقع فقط شناختن نشانه ها را بلد هستند وكاربُردی یاد نگرفته اند.

برای رفع این اشکال باید با قطعات کوتاه تر کار کنند ، شمرده بخوانند و درباره ی هر قطعه به سئوالات مربوط به آن پاسخ دهند.

  ضعف در قرائت :دانش آموزانی هستند که متنی را به آسانی بطور صامت می خوانند و می فهمند ولی نمی توانند در مقابل جمع با صدای بلند همان متن را خوب بخوانند .

اگر اشکال در تلفّظِ غلطِ کلمات باشد ، باید در کلمات مشکل حرکه (ـــَـِــُـ) بگذارند و در شمرده خواندن بیشتر تمرین و تکرار کنند .

عدم علاقه به خواندن: برای بر طرف کردنِ عدم علاقه ی خواندن در دانش آموزان ، آموزگار باید دانش آموزان را متوجّه کتابهای غیر درسی وكمك آموزشی و  متون دیگری که برای سن او جالب هستند. راهنمایی فرماید.چون اکثر پسرها در این دوره ، دیگر از خواندن افسانه ها لذت نمی برند . آموزگار باید با در دسترس گذاشتن متون مختلف دانش آموزان ر ا به خواندن علاقه مند سازد و رفته رفته او را متوجّه کند كه ، تا متن درس را خوب  نخوانده ، نمی تواند از متن های دیگر استفاده کند . در این صورت دانش آموز بااستفاده از کتابهای غیر درسی و كمك آموزشی مرتبط بهتر و با اعتماد به نفس بیشتر می تواند ،کتابهای درسی خود را با علاقه، عمیق و مفید خوانده و موفّق هم می شود. 

                                مهارت خواندن در پنج پایه:

روان خوانی مهارتی است که خود شامل اجزاء و عناصری است. نشانه های روان خوانی را می توان به قرار زیر فهرست کرد :

توانایی بلند خوانی و صامت خوانی را دارد ، هنگام خواندن از لحن و آهنگ مناسب استفاده می کند ، هدف و منظور نوشته ها را درک می کند ، به سؤالات متن خوانده شده پاسخ می دهد ، علائم سجاوندی و نقطه گذاری را در جمله ها و متن درک می کند ، متون ، شعر و داستان متناسب با سن خود را درک می کند ، نشانه های فارسی را تشخیص می دهد.

به عبارت دیگر می توان گفت یادگیری مهارت خواندن ، مستلزم کسب مهارتهای زیر است :

- بازشناسی دیداری عناصر زبانی اعم از حروف ، کلمات و جمله ها

- درک معنای این عناصر و روابط معنایی موجود بین آنها

- درک پیام جمله و متن

در پایه اول ابتدایی معمولا" به آموزش مهارت نخست یعنی بازشناسی دیداری عناصر زبانی پرداخته می شود و تاکید کمتری بر درک پیام های زبانی می شود ولی در پایه های بالاتر برنامه آموزشی تاکید اساسی خود را بر آموزش مهارت های مربوط به درک پیام معطوف می دارد .

در بخوانیم پایه اول بر گوش دادن ، سخن گفتن ، تصویر خوانی و خواندن تاکید شده است  که  " گوش دادن " پیش نیاز " سخن گفتن " و " خواندن " است.

 رویکرد تحلیلی خواندن

الف ) مبانی روان شناختی :

عده ای از روانشناسان اعتقاد دارند که انسان هنگام مواجه شدن با پدیده ها نخست به جزئیات سازنده ی هر پدیده توجه می کند و سپس با ترکیب آن جزئیات به ماهیت کل پدیده پی می برد و از آن شناخت نسبی یا کافی پیدا می کند. بنابر اعتقاد این افراد ، یادگیری مطالب نیز از یادگیری اجزا شروع شده و به یادگیری کل ختم می گردد. بسیاری از آنان معتقدند در آموزش مهارت خواندن پایه ، باید نخست صورتهای جزیی را آموزش داد و سپس به تدریج با ترکیب این صورتها به آموزش صورتهای کل پرداخت تا در نهایت فراگیران به مهارت خواندن دست یابند.

ب ) مبانی زبان شناختی :

کوچکترین عنصر زبان که آموزش با آن شروع می شود " حرف " است. طرفداران این نظریه معتقدند که ابتدا دانش آموزان باید شکل تمام حروف الفبا را " با کمک نام آنها "  بیا موزند سپس با ترکیب حروف به آموختن هجاها و بعد با ترکیب هجاها به فراگیری خواندن کلمه ودر نهایت با ترکیب کلمات به یادگیری جمله ها بپردازد.

مانند :  میم + الف  .........  ما

        سین + و ............  سو

در این هنگام کلمه مورد نیاز با استفاده از نام حروف سازنده ی خود هجی می گردد و در قسمتهای بعدی همان کلمه با توجه به مصوتهای سازنده اش هجی می شود.

مانند : سواد .......... س + و + ا + د

آواهای زبانی ( صامتها و مصوتها ) به عنوان کوچکترین عناصر زبانی بوده که آموزش در مهارت خواندن و نوشتن باید با آموزش صامتها و مصوتهای زبان شروع شود و سپس با ترکیب این عناصر آوایی عناصر بزرگتر یعنی هجا ، کلمه و جمله آموزش داده شوند.

 مشکلات خواندن در پنج پایه :

اشکال در تلفظ حروف

جایگزین یک صدا به جای صدای دیگر مثل خواندن " ششته " به جای " شسته "

اشکال در تشخیص تلفظ نسبتا" نزدیک برخی حروف مثل اشتباه تلفظ " م با ن " و " ب با پ "

جابجایی برخی از صداها با یکدیگر مثل گفتن " ترهان " به جای " تهران " ، " عسک " به جای " عکس "

اشکال در بخش کردن کلمه ها

اشکال در صداکشی کلمه ها

اشکال در صداکشی مصوتها مثل مداد ، بافت ، گفت

فراموش کردن صدای بخش اول پس از پایان کامل بخش کردن کلمه چند بخشی

فراموش کردن کلمه های ابتدای جمله ای که می خواند . مثلا" وقتی می خواند علی به مدرسه رفت و ما سؤال می کنیم چه کسی به مدرسه رفت فراموش می کند بگوید " علی "

فراموش کردن مفاهیمی که خوانده است.

درست ندیدن کلمه مثلا" رود را دور می بیند.

خواندن کل کلمه بدون توانایی تشخیص حروف آن. مثل خواندن طوطی وار " آدم " یعنی شرطی شدن به شکل کلمه.

ندیدن مستقل کلمات ، خواندن ادغامی بخشهای کلمات مجزا با یکدیگر مثل دیدن " بهتر – ین لذ – ت زند – گی خو – بی کر – دن به – دیگر – ان است.( بهترین لذت زندگی خوبی کردن به دیگران است.)

تغییر توالی حروف مثلا" خواندن " دور به جای رود " یا خواندن " دوز به جای زود "

دوتایی دیدن کلمه ها

مکث و تقویت زیاد بین تلفظ کلمات

خواندن با سرعت بسیار کند

خواندن بسیار تند اما دقت بسیار کم و در نتیجه حذف ناخود آگاه بسیاری از کلمات

خواندن کلمات یک جمله بدون نظم و ترتیب کلمات. مثل خواندن " حسن رفت امروز به مدرسه " به جای " امروز حسن به مدرسه رفت."

کم کردن کلمات در یک سطر.

کم کردن سطرها.

عدم رعایت نشانه ها مثل نقطه ، کاما و امثال آن.

خواندن و تلفظ برخی کلمات استثنایی با همان شکل نوشته شده مثل : خَواندن ، خَواهر به جای خواندن و خواهر

آشنا نبودن به مفهوم  زمان. مثلا" عدم تشخیص تفاوت رفت – رفته است – می رود.

عدم هماهنگی بین فعل و ضمیر. مثلا" خواندن " او به مدرسه رفتیم" به جای " او به مدرسه رفت."

توجه به خواندن کلمه و عدم توجه به معنای کلمه.

توجه به خواندن جمله و عدم توجه به ارتباط واژه ها و معنای جمله.

عدم فهم معنای جمله.

عدم فهم معنای عبارت.

عدم فهم مفاهیم اصلی متنی که خوانده است.

فهمیدن محتوای متن اما ناتوانی در پاسخ به پرسشها.

 مشکلات غیر اختصاصی خواندن :

وجود افسردگی در کودک

وجود اضطراب در کودک

بیش فعالی

فقدان توجه کافی

فقدان تمرکز کافی

بی قراری

بی انگیزگی

وابستگی به والدین

اختلالات گویایی

نقص در هماهنگی عمومی بدن

پرخاشگری

ترس

فقدان اعتماد به نفس

اضطراب جدایی

دید منفی به معلم مدرسه

 نقش علائم نوشتاری در خواندن :

کودکان پیش از روان خوانی  باید نحوه درست خواندن را فرا بگیرند. استفاده درست از علائم نوشتاری به روان خوانی کمک می کند.

در زندگی روز مره با افراد زیادی برخورد می کنیم که هر چند تحصیلات دبیرستان و حتی بالاتر را به اتمام رسانده اند ، ولی هنگام خواندن یک متن در ادای صحیح مفهوم جمله دچار مشکل هستند. عدم توجه به علائم نوشتاری و فقدان لحن صحیح در بیان ، باعث می شود که معنی و مفهوم متن به خوبی و درستی منتقل نشود.

به عبارت دیگر استفاده از علائم نوشتاری به صحیح خواندن و درک کامل متن کمک می کند. تغییر لحن و آهنگ ، مکث ها و حالات گوناگون در خواندن جمله موجب می شود که معنا و مفهوم مورد نظر نویسنده به خواننده و شنونده انتقال یابد ، زیرا ارتباط ما با دیگران تنها با کلمات نیست ، بلکه به کمک همین حساسیت ها در لحن و نحوه ی ادای کلمات است که با توجه به علائم نوشتاری میسر و ممکن می شود.

 مهارت خواندن در ابتدایی :

توانایی خواندن نمادهای نوشتاری ( رمز گردانی )

توسعه ی توانایی خواندن نمادهای نوشتاری ( رمز برگردانی )

توسعه ی سرعت بخشیدن به خواندن نمادهای نوشتاری ( رمز برگردانی )

توانایی دریافت ارتباط معنایی یک متن ساده

توانایی دریافت ارتباط معنایی بخشهای یک متن

توانایی دریافت پیام اصلی متن ساده

توانایی دریافت پیام اصلی یک متن

توانایی بلند خوانی و صامت خوانی متن ساده

توانایی خواندن متن ، متناسب با محتوای آن

توانایی خواندن متن ساده یا شعر با لحن و آهنگ مناسب

توانایی بررسی متن ساده و کوتاه

توانایی نقد و بررسی یک متن

توانایی بکارگیری کار افزاری مناسب در خواندن

توانایی ایجاد عادات مطلوب در خواندن

توسعه عادات و آداب مطلوب در خواندن

تعمیق عادات و آداب مطلوب در خواندن

گسترش دایره ی دید خواندن

 مرحله اول مهارت خواندن :

آماده شدن برای شروع خواندن

برای آمادگی خواندن می توان دانش آموزان را به رد یابی تصاویر ، مفهوم یابی در تصاویر و قصه خوانی از روی تصاویر تشویق کرد.                                                                                     

در شروع خواندن و نوشتن تاکید برنامه بر روش کلی و تر کیبی بوده و خواندن بر نوشتن مقدم است.

شروع این مرحله که از تولد تا شش سالگی است . شکل گیری نمادها در این مرحله صورت می گیرد.

در این مرحله شناسایی جهتهای بالا و پایین و چپ و راست صفحه ، هماهنگی میان چشم و دست و درک توالی عناصر زبانی نیز صورت می گیرد.

بعد از نماد سازی  انتقال نماد به حافظه است تا در موارد لزوم از ان استفاده کند. وقتی می پرسیم این چیست ؟ بتواند بگوید گل و ... و زمانی به حافظه می دهد که بتواند رمز بدهد. آغاز رمز گردانی سن 2 سال است.

 مرحله دوم

مرحله آغازین خواندن

 با شناسایی دیداری عناصر زبانی همراه است. اعتماد به نفس یا احساس ضعف در خواندن در این مرحله متجلی می شود.

این مرحله با آموزش رابطه ی صداها و نمادها و و کشف رمز کلمه مشخص می شود.

شروع آموزش خواندن در این مرحله آغاز می شود و معمولا" در سال اول دبستان به وقوع می پیوندد.

در کلاس وقتی می گوییم آ + ب می شود آب . یعنی رمز گردانی شد. و زمانی که  در دیکته می نویسد آب ، و یا در خواندن کلمه " آب " مشکلی ندارد یعنی رمز گشایی شده است .

اگر در کلاس درست رمز گردانی شود درست هم رمز گشایی می شود.

 مرحله سوم :

رشد سریع خواندن

 پی ریزی کامل عادات و مهارت های پایه، پیشرفت در شناسایی کلمات، افزایش قدرت درک خواندن، ایجاد علاقه به خواندن و ایجاد انگیزه به آغاز مطالعه مطالب متنوع در این مرحله صورت می گیرد.

این مرحله معمولا" در کاس های دوم و سوم انجام می گیرد و مکمل مرحله قبل می باشد.در این مرحله کودک بخش کردن و کشیده گفتن صداها را یاد گرفته و مهارتش در شناخت کلمات افزایش یافته و به طور عادی در خواندن پیش می رود. این مرحله زیر بنای مرحله بعدی است.                                        

 مرحله چهارم

خواندن گسترده:

در این مرحله که در سالهای آخر دبستان اتفاق می افتد و تاکید اصلی بر خواندن مستقل است که با افزایش زخیره واژگانی، کسب سرعت زیاد در صامت خوانی، کسب مهارت های بیشتر در درک مطلب و تقویت مهارت های تحلیل روابط کلمات تحقق می یابد و با پیشرفت مداوم واژگان کودک مهارت بیشتری در خواندن  و تحلیل کلمات دارد. در این مرحله کودک از مطالعه لذت می برد اما نیاز به راهنمایی و کمک دارد.

 مرحله پنجم

پالایش خواندن :

در مدارس راهنمایی و دبیرستان دیده می شود که با درک پیشرفته همراه است.                                 

 تاثیر شنیدن بر خواندن:

صداهای مختلف پیرامون کودکان منبع مهمی درتقویت شنیدن آنهاست اصوات مختلف مانند بازوبسته شدن در،صداهای حیوانات ،افتادن اشیاء ،صداهای تیک تاک ساعت ،وغیره ، همه منابعی هستند که ازطریق چند رسانه ایها می توانید به همراه نام بردن این صداها توسط خودتان ویا کودک سبب آشنایی کودکان با این صداها وتکرار آنها صورت گیرد.

روش ببین وبگو 

 کودک یک کلمه را بطور کلی وبدون این که اجزاء کلمه را مجزا کند حفظ می کند ارائه این کلمه وحفظ آن اگر همراه با تصویر مربوط وبکاربردن آن کلمه صدای مربوطه به آن کلمه بکاربرده شود روش مذکور هم برتقویت حواس دیدن ،شنیدن ،وتقویت حافظه ورشد شناختی صورت می گیرد.

به خاطر داشته باشیم کلمات بکارگرفته شده ابتدا ازمفاهیم عینی که درپیرامون کودک قرار دارند ونسبت به آنها آشنایی دارد شروع می شود.

 نظام‌دار بودن دروس نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا نه تنها پیوستگی محتوا و ارتباط لازم آنها را نشان می‌دهد، روال منطقی و درستی نیز به آموخته‌ها و یافته‌های ذهنی كودك می‌بخشد.

در كتاب‌های اول و دوم اگر چه اندیشه و استدلال‌گری آموخته می‌شود اما مسأله‌ی خیال‌پردازی كودكان هم مد نظر بوده است. زیرا كودكان نمی‌توانند از دنیای شورانگیز خیال جدا گردند و ما این نكته را خصوصاً در اشعار و به ویژه دو شعر «عروسی» و «دریا» از كتاب اول و «ستاره‌ها» از كتاب دوم می‌بینیم.

اهمیت به مشاغل و ارزش نهادن به حرفه و پیشه‌ی همگان از دیگر مطالب آموزنده‌ای است كه اگر چه در كتاب‌های قبلی هم بوده اكنون به شكل كامل‌تری دیده می‌شود. در سال اول بیشتر در تمرین‌های «ببین و بگو» تصاویر، نشان دهنده‌ی افراد در حرفه‌های گوناگون است از جمله: پلیس، معلم، رفتگر، كشاورز، نگهبان باغ وحش، تعمیر كار كفش، پارچه فروش و ... و در سال دوم درس «دوستان ما» بیانگر این نكته‌ی مهم است.

 توجه به مطالب درس متناسب با ویژگی‌های سنی دانش‌آموزان از دیگر موارد قابل اهمیت این كتاب‌هاست. اگر به رفتار كودكان در سنین اولیه توجه كنیم ویژگی‌هایی از این نوع را در ایشان خواهیم یافت؛ محدودیت توانایی، عاطفه‌ی رقیق، كم حوصلگی، بازیگوشی، تفاوت علاقه‌مندی به مطالب آموزشی، اثرپذیری، سرعت انتقال و دریافت مطلب، علاقه‌مندی به كار گروهی و بسیاری دیگر. حال می‌بینیم كه در این كتاب‌ها با عنایت به این امر مهم سعی شده مطالب به گونه‌ای انتخاب شود كه از نظر روحی و جسمی به كودك لطمه و فشاری وارد نیاورد.                                                                               

 تلفیق مفاهیم ملی و دینی هم از جمله ارزش‌های كتب جدید است. این امر از جمله مواردی است كه نظر هر خواننده‌ی دقیق و خصوصاً معلم را به خود جلب می‌كند. در سال اول قرار دادن كتاب «شاهنامه» در كنار «نهج‌البلاغه» و «مفاتیح» (نگاره‌ی 1) و خواندن قرآن سرسفره‌ی هفت سین و شروع سال نو (نگاره‌ی 12 ) را به خوبی نشان می دهد.

اما در كتاب‌های دوم به بعد اختصاص دادن دو بخش كتاب به دین و موضوعات ملی و میهنی حاكی از این دیدگاه است.

 تشویق و ایجاد انگیزه برای كتاب‌خوانی هم از دیگر اهداف است. در پایان هر كتاب تعداد زیادی از كتب داستانی، علمی و مذهبی متناسب با سن دانش‌آموزان نام برده شده كه نه فقط آن‌ها را به كتاب شناسی هدایت می‌كند بلكه در تمرین‌ها از ایشان می‌خواهد كه هر هفته یكی از كتاب‌ها را بخوانند و در جلسه‌ی بعد خلاصه‌ای از آن را در كلاس ارائه دهند و نكته‌های چشمگیر آن را برای دوستانشان بیان كنند. علاوه بر این غیرمستقیم آن‌ها را به كتاب‌خوانی سوق می‌دهد تا حلاوت این كار در دلشان بنشیند و در وقت فراغت و بیكاری به این كار روی آورند.بخش روان‌خوانی خصوصاً در كتاب‌های دوم به بعد علاوه بر دست‌یابی به هدف كتاب عاملی مؤثر برای ترغیب آن‌ها به خواندن است زیرا اغلب، داستان‌های دل‌انگیز قدیمی و اصیلی است كه كودكان گاه و بیگاه از زبان پدران و مادرانشان شنیده‌اند؛ چه زمانی كه آن‌ها خاطره‌ی كودكی و دوران دبستان خود را تجدید كرده چه هنگامی كه می‌خواسته‌اند فرزندانشان را با سخن نیكو و پندآموز سرگرم سازند (از جمله‌ی این‌ها: داستان دوازده برادر از فارسی دوم ـ شاهزاده‌ی خوشبخت، عبدالله بری و بحری، كار نیكو كردن از پر كردن است از فارسی چهارم ـ زال و سیمرغ، تونیكی می‌كن و در دجله انداز و درخت دانش از فارسی پنجم ـ همچنین شعر میازار موری  … از فارسی سوم ـ ایران، باران، دوكاج و رنج و گنج از فارسی چهارم ـ چشمه و سنگ از فارسی پنجم). این دو مورد می‌تواند تأثیر شگرفی در ایجاد علاقه و یادگیری كودك داشته باشد. 

 آموزش درست دستور زبان و درك مطلب هدف دیگری است كه باید به آن توجه داشت. از كلاس دوم به بعد علاوه بر تمرین‌های كلاس اول (ببین و بگو، گوش كن و بگو و ...) سه بخش جدید با عنوان‌های «درست و نادرست، واژه‌آموزی و نكته» افزوده شده كه برای درك مطلب و آموزش مفاهیم دستور زبان بسیار مناسب و مطلوب است. از این طریق دانش‌آموز به راحتی مفهوم تضاد، تشابه و ترادف را در می‌یابد و با عمل تركیب قادر به واژه‌سازی خواهد شد.             

منابع و مآخذ:

 عمرانی ، غلامرضا ، راهنمای بخوانیم اول دبستان ، انتشارات اندیشه سازان ( مبتکران ) ، تهران ، 1384

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، راهنمای دریس بخوانیم و بنویسیم (پنج پایه ) ، اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی ، چاپ اول ، تهران ، 1381

کتاب بخوانیم و بنویسیم پنج پایه 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، زبان و نگارش فارسی ، سازمان چاپ و انتشارات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ بیست و چهارم ، تهران ، 1384 

تبریزی ، مصطفی ، و احمد آیی ، آرزو ، روان خوانی ، انتشارات مبنا ، چاپ اول ، تهران ، 1385

سنگری ، دکتر محمد رضا ، علیزاده ، فاطمه صغری ،آموزش خواندن و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز ، انتشارات ابوعطا ، چاپ پنجم ، تهران ، 1385

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic