تبلیغات
پیش دبستانی تا ششم ابتدایی

5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

ورود

صفحات جانبی

تبلیغات

چگونه توانستم دانش آموزان (مخصوصا معصومه را که معلولیت وی را رنج می داد) را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:28 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم دانش آموزان  (مخصوصا معصومه را که معلولیت وی را رنج می داد) را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم؟

تعداد صفحات ۲۶صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

برچسب ها: اقدام پژوهی نماز,

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:27 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم؟

تعداد صفحات ۳۹صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم.

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:26 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم.

تعداد صفحات ۱۵ صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:25 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟

تعداد صفحات ۱۹ صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایشخرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

چگونه توانستم در کودک و دانش اموز بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:24 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم در کودک و دانش اموز بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم

تعداد صفحات ۲۸صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش 

مخصوص  همه مقاطع


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:23 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم؟

تعداد صفحات ۲۶صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:22 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازم؟

تعداد صفحات ۲۳صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:21 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟

تعداد صفحات ۲۵صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش
خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها


اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های فعال و مشارکت دانش آموزان آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم ؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 10:19 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های فعال و مشارکت دانش آموزان آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم ؟

تعداد صفحات ۲۶صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی : چگونه توانستم فرهنگ علاقه مند شدن به علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 11:01 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم فرهنگ علاقه مند شدن به علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟

تعداد صفحات ۲۸صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی : چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 11:00 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم؟

تعداد صفحات ۲۲صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

برچسب ها: اقدام پژوهی حجاب,

اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین … را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 10:59 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین … را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟

تعداد صفحات ۲۶صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی : چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 10:58 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :
چگونه توانستم  علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم

تعداد صفحات ۱۵صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی : بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 10:57 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :

بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

تعداد صفحات ۱۴صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

اقدام پژوهی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

نویسنده : سیامک نوازش
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395 10:55 ق.ظ

معرفی :

اقدام پژوهی :
بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

تعداد صفحات ۱۳ صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش


خرید از سایت سه کلیک                               خرید از فایل سل


لیست کلیه اقدام پژوهی ها

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts