5 دبستانی

وبلاگی برای تمام کودکان

ورود

صفحات جانبی

تبلیغات

درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:53 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما و مواد

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:53 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:51 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:51 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:50 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:49 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:48 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:47 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ملت ایران

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:46 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 24 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:45 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:44 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 24 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:43 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 24 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راه های ایران

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:42 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 24 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:42 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 24 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 08:41 ب.ظ

فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه


دانلود از لینک اول
                     
دانلود از لینک دوم

 لیست درس پژوهی های دیگر

:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
Related Posts